Stambyte

Stambyte med Byggest

Välkommen till oss på Byggest när det är dags för stambyte i fastigheten. Våra medarbetare har hög kompetens och erfarenhet av stambyten i alla slags fastigheter – allt från privata villor till stora bostadskomplex med många berörda lägenheter.

 

Vita rör i ett våtrum

Vad är ett stambyte?

Rörsystemen i ett hus blir med tiden slitna och gamla rör riskerar att börja läcka med svåra vattenskador som följd. För att minimera riskerna byts alla rör och ledningar ut vid ett stambyte.

Med nya fräscha rör förbättras även funktionen i rörstammarna där tillvatten och avlopp rinner bättre och lättare.

Stambyte – hur ofta

Rörstammarnas livslängd är begränsad och du bör tänka på att byta ut dem innan de är alltför gamla och slitna. På så vis förebygger du dålig lukt, mögel och dyra vattenskador i fastigheten.

Som tumregel kan man säga att ett hus som inte renoverats på 50 år bör stambytas men man bör ha i åtanke att rörstammar kan skifta i kvalitet och material. Stammar i gjutjärn har exempelvis längre livslängd än stammar i plast men även där finns det skillnader. Hus byggda under andra världskriget kan ha stammar som är ojämna i tjocklek och av sämre kvalitet. De hus som hör till 70-talets miljonprogram byggdes för att skapa många nya bostäder till en låg kostnad.

För att avgöra rörstammarnas behov av underhåll är det en god idé att försöka ta fram dokumentation om de olika komponenternas ålder.

Vi kan även filma rörstammarna för att upptäcka eventuella sprickor eller andra hotande skador.

Vi på Byggest hjälper dig gärna med råd om din fastighets behov av stambyte.

Vitt rör mot vit vägg

Stambyte – så går det till

Vid stambytet öppnar vi alla rörschakt, vilket medför att vi river badrum och till viss del även kök. Det är därför praktiskt att samtidigt som stambytet även helrenovera badrum och eventuellt kök.

Vi byter också bottenplattan i källaren – avloppet som är ingjutet i källargolvet och leder ut till service.

Vid renovering av badrummet – har du i regel möjlighet att välja färg på kakel, tvättställ, toalett och eventuellt badkar. Bor du i en bostadsrättsförening har du ofta många olika valmöjligheter, även designmässigt medan du i en hyresrätt kan påverka en del detaljer, som exempelvis vilka färger ditt nya badrum får.

På Byggest har vi en mall – över vilka tillval som går att göra under byggtidens gång. Om du som privatperson eller bostadsrättsförening vill göra extra tillval hamnar dessa utanför denna tidsram.

Behöver jag flytta ut under stambytet? – I och med att ett stambyte är ett omfattande arbete där såväl badrum som vatten stängs av är det mest praktiskt att flytta ut under arbetets gång. Finns inte den möjligheten brukar sanitetslösningar gå att ordna, såsom en barack på gården eller en så kallad skogstoa, en modern torrtoalett, som går att placera i ett annat rum i bostaden.

Hos bostadsrättsföreningar – kan vi vid önskemål placera en kallvattenkran i trapphuset där de boende kan hämta sitt vatten.

Fastighetsbolag och privata hyresvärdar – sörjer i regel för ersättningsbostäder eller externa sanitetslösningar.

Om värmesystemet ska bytas – krävs alltid att du flyttar ut ur bostaden.

Läs mer om vad man ska tänka på vid stambyte i olika typer av fastigheter här: