Behörighet & försäkring

BKR

Ett våtrumsbehörigt företag är utbildat av Byggkeramikrådet och arbetar efter Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV. Våtrumsarbeten som är utförda enligt BBV är alltid utförda med godkända tätskiktssystem enligt angivna monteringsanvisningar. Efter varje avslutat arbete genomförs en egenkontroll som protokollförs i ett kvalitetsdokument som överlämnas till beställaren.

Behörig våtrum Bygg Keramikrådet

Säkervatten

Företaget har rätten att benämna sig som Auktoriserad VVS-installatör. Auktorisationen görs av Säker Vatten AB.

Säkervatten logotyp

PER

Ett Auktoriserat PER-företag har genomgått en särskild vidareutbildning sedan de blev Behörigt PER-företag, som omfattar ekonomi, juridik, teknik, kvalitet och miljö. Ett auktoriserat PER-företag har även en dokumenterad lång erfarenhet av stora och kvalificerade plattsättningsarbeten. Auktorisationen är vanligast hos större företag som också utför större uppdrag, på t.ex. bostadsrättsföreningar

ELSÄKERHETSVERKET

Företaget utför elinstallationsarbete inom:
Bandrift (Lågspänning)
Bostäder (Lågspänning)
Allmänna och offentliga utrymmen (Lågspänning)
Övriga anläggningar för användning av el (Lågspänning)
Elnät (Lågspänning)
Elproduktionsanläggningar (Lågspänning)
Maskiner (Begränsad lågspänning)
Värme, kyla och ventilation (Begränsad lågspänning)
Kabelförläggning i mark (Särskilda verksamhetstyper)

Heta arbeten

Certifiering utfärdad av Brandskyddsföreningen för svetsare, smeder och andra hantverkare som arbetar med metoder som kan orsaka brand.

ID06

Obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatser i Sverige. Det är ett steg i strävan för tryggare arbetsplatser och minskad ekonomisk brottslighet. För dig som arbetar på byggarbetsplatser innebär det att du måste kunna legitimera dig med ett godkänt ID-kort.

FORA

Fora AB fungerar som den förmedlande länken mellan svenska företag och deras anställda och försäkringsbolag, stiftelser och fonder när det gäller flödet av försäkringspremier och kollektivavtalade avgifter.

If försäkring

Företaget har If försäkring.
Upp till vilket belopp är företaget försäkrat?
20 000 000 SEK

BAS-P och BAS-U

Företaget har behörigheter inom Byggarbetsmiljösamordnare
Planering och Projektering och Byggarbetsmiljösamordnare Utförande