_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

VVS

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Vi är auktoriserade!

Modernt badrum. Moderna lösningar.
Vi installerar all VVS som behövs i ett badrum. Oavset om det är rör inanför väggen eller utanpå väggen. Vi hjälper gärna till med förslag och råd.

Ditt behov. Vår verksamhet.
Vi lyssnar på ditt behov och använder den senaste tekniken, för att få moderna och hållbara lösningar.

Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:

Branschregler Säker Vatteninstallation gäller från den 1 januari 2016. Branschreglerna ska säker ställa VVS-installationens kvalitet och förebygga person- och egendomsskador.

VVS-installationer är en viktig del av en byggnads funktion. De måste vara projekterade och utförda på rätt sätt för att ge användaren hälsosamma  och säkra installationer. Målet med branschreglerna är att auktoriserade  VVS- företag ska kunna göra installationer utan risk för vattenskador, 
 legionellatillväxt, brännskador och förgiftning. Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1 är framtagen av VVS-företag tillsammans med myndigheter, försäkringsbolag, byggföretag och tillverkare av VVS-produkter.

E-mail: info@byggest.se
Org. nr: 559090-7696

Girovägen 7, 175 62 Järfälla
Tel: 08-40 888 609