_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CERTIFIKAT

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BKR 
Ett våtrumsbehörigt företag är utbildat av Byggkeramikrådet och arbetar efter Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV. Våtrumsarbeten som är utförda enligt BBV är alltid utförda med godkända tätskiktssystem enligt angivna monteringsanvisningar. Efter varje avslutat arbete genomförs en egenkontroll som protokollförs i ett kvalitetsdokument som överlämnas till beställaren.

Säkervatten 
Företaget har rätten att benämna sig som Auktoriserad VVS-installatör. Auktorisationen görs av Säker Vatten AB.

PER
Ett Auktoriserat PER-företag har genomgått en särskild vidareutbildning sedan de blev Behörigt PER-företag, som omfattar ekonomi, juridik, teknik, kvalitet och miljö. Ett auktoriserat PER-företag har även en dokumenterad lång erfarenhet av stora och kvalificerade plattsättningsarbeten. Auktorisationen är vanligast hos större företag som också utför större uppdrag, på t.ex. bostadsrättsföreningar

Heta arbeten
Certifiering utfärdad av Brandskyddsföreningen för svetsare, smeder och andra hantverkare som arbetar med metoder som kan orsaka brand.

ID06
Obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatser i Sverige. Det är ett steg i strävan för tryggare arbetsplatser och minskad ekonomisk brottslighet. För dig som arbetar på byggarbetsplatser innebär det att du måste kunna legitimera dig med ett godkänt ID-kort.

FORA 
Fora AB fungerar som den förmedlande länken mellan svenska företag och deras anställda och försäkringsbolag, stiftelser och fonder när det gäller flödet av försäkringspremier och kollektivavtalade avgifter.

If försäkring
Företaget har If försäkring.
Upp till vilket belopp är företaget försäkrat?
20 000 000 SEK

BAS-P och BAS-U
Företaget har behörigheter inom Byggarbetsmiljösamordnare 
Planering och Projektering och Byggarbetsmiljösamordnare Utförande

AAA Soliditet - Högsta kreditvärdighet
Högsta kreditvärdighet enl. kreditvärderingsföretaget AAA Soliditet AB

E-mail: info@byggest.se
Org. nr: 559090-7696


Saldovägen 11, 175 62 Järfälla
Tel: 08-40 888 609